Pečovatelská služba – kolébka jistoty a důvěry

Ano, každý jednou ve svém životě už potřeboval pomoci. Věkem ale člověk bohužel dospěje k potřebě pomoci, kterou Vám může zajistit rodina a pokud nemáte to štěstí, nezbývá, než se obrátit na kvalifikované pracovníky pečovatelské služby.
Nutno podotknout, že za takovou pomoc se lidé nemusí stydět! Nemusí se jednat pouze o osoby v důchodovém věku, těchto služeb mohou využívat také postižení lidé a některé sociálně slabé rodiny.
 
Cílovými skupinami tedy mohou být:
1.       senioři
2.       osoby se zdravotním postižením
3.       rodiny s dětmi

Pečovatelské služby poskytují:

–          zajištění základních životních potřeb
–          podporu v samostatném a nezávislém životě v přirozeném prostředí
–          zachování kontaktu uživatele se sociálním prostředím
–          snahu oddálit potřebu umístění uživatele do ústavní péče
 
Zásady pečovatelských služeb:
–          uživatel je vždy plně respektován
–          je zachována důstojnost uživatele a jeho lidská práva
–          ke každému uživateli je přistupováno individuálně
–          je chráněno právo uživatele na soukromí
–          vždy zachována diskrétnost
–          je respektováno svobodné rozhodování uživatele
–          zaručena ochrana osobních údajů
 
Pojďme si ukázat, do jakých dvou základních skupin můžeme pečovatelské služby rozdělit a co každá z nich zahrnuje.
1.       terénní – probíhá v domácnostech uživatelů nebo v domech s pečovatelskou službou
2.       ambulantní – probíhá ve střediscích osobní hygieny
 
Základními poskytovanými činnostmi pečovatelských služeb jsou:
–          pomoc při běžné péči o vlastní osobu (oblékání, podávání jídla,…)
–          pomoc při osobní hygieně
–          poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy (dovoz, donáška,…)
–          pomoc v domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky,…)
–          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dětí do škol, k lékaři,…)Pečovatelské služby zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou vždy vstřícní, milí a obětaví. Jejich spokojenost tkví v dobře odvedené práci a spokojeném uživateli, proto neváhejte oslovit.