Nevládní ekologické organizace v Čechách

Český svaz ochránců přírody
·         Založen před 35 lety.
·         Cílem je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova mládeže a podpora trvale udržitelného života.
·         Vlastní činnost se odehrává především v základních organizacích (má jich cca 350).
·         Je členem IUCN (Světový svaz ochrany přírody)
svět na dlani
ARNIKA
·         Tato organizace usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, které brání před znečišťováním.
·         Chrání a obnovuje přírodní hodnoty ČR na evropské úrovni.

Děti Země
·         Posláním Dětí země je chránit přírodu a životní prostředí člověka
·         Snaží se posilovat pouto mezi lidmi a krajinou.
·         Soustřeďuje se na práci v regionech a poskytuje podporu těm, kteří chtějí chránit své životní prostředí.

Hnutí Brontosaurus
·         Hnutí Brontosaurus se zabývá se výchovou dětí a mladých lidí k ekologickým způsobům chování a jednání, které bude nejšetrnější k životnímu prostředí.
·         Má u nás dlouhou tradici. Existuje už 40 let.
ochrana životního prostředí
Calla – sdružení pro záchranu prostředí

  • Cílem je nabízet pomoc lidem k ochraně prostředí pro život.
  • Přispívat k zachování ekosystémů v jižních Čechách a podporovat transformaci českého energetického průmyslu na bezpečný, čistý a obnovitelný.

Pražské matky

  • Sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí
  • Zajištuje bezpečnost nejenom dopravního provozu
  • Podporuje udržitelné mobility a zvýšení zájmu jak veřejného, tak soukromého sektoru v této věci.

 
Hnutí Duha
·         Navrhuje i propaguje řešení, které umožní omezit znečištění a produkci odpadů, snížit zamoření potravin i vody toxickými a chemickými látkami, chránit životní prostředí a bohatství a také, předejít riziku globálních klimatických změn.

Greenpeace CZ
·         Tato mezinárodní ekologická organizace si klade za cíl chránit (téměř vždy) nenásilnými prostředky životní prostředí a nabízet řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost. Je to jedna z nejznámějších organizací nejen v Čechách, ale i ve světě.

Rosa 
Společnost pro předávání ekologických informací a aktivity, která se zabývá i šířením jak myšlenky souladu člověka s přírodou, tak i principem trvalé udržitelnosti prostředí.

4.5/5 - (2 votes)