Závislost může být začátkem konce


Máte pocit, že Vám nebo nÄ›komu z VaÅ¡eho okolí se pití zaÄalo trochu vymykat a bylo by žádoucí s ním nebo s ní o tom promluvit? Neváhejte, vstup do léÄebných programů a terapií je sice dobrovolný, nemocného k nÄ›mu vÅ¡ak Äasto vede ani ne tak samotné odhodlání, jako spíše narůstající problémy a sílící nátlak okolí. Závislost na alkoholu může mít naprosto zniÄující dopad nejen na zdraví nemocného, ale i na jeho pracovní a osobní život.

Týdny, které vrací do života

Nestátní psychologické zařízení nabízí vÅ¡em, kdo chtÄ›jí dostat své pití trvale pod kontrolu, unikátní ÄtyÅ™týdenní program, bÄ›hem kterého se klientům dostává celkové terapeutické péÄe. Neodehrává se to vÅ¡ak ve studeném nemocniÄním prostÅ™edí, nýbrž v zázemí kvalitního wellness rezortu, v nÄ›mž si na své pÅ™ijde tÄ›lesná i duÅ¡evní stránka. Naprostou samozÅ™ejmostí je vysoká profesionalita veÅ¡kerého personálu, nezbytná anonymita a důsledná diskrétnost v přístupu ke každému klientovi, jehož osobní prostor respektujeme.