Podyjí, Šumava, Krkonoše, České Švýcarsko…. Naše Top!

Národní parky jsou kousky nedotčeného území, kde ničivá síla lidské ruky byla nahrazena smyslem pro přirozený stav věcí. V České Republice máme celkem čtyři. Národní park Podyjí, Šumava, Krkonoše a České Švýcarsko.

1.      
Národní park Podyjí
Jediný moravský národní park.Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. Jeho rozloha činní pouze 63 km čtverečních. Díky svému umístění umožňuje růst jak rostlin chladno a stínomilných v hlubokých údolích, tak i teplomilných na výslunných stráních.  Vyskytuje se zde až 77 druhů chráněných rostlin.

2.       Národní park České Švýcarsko
Se svými téměř 80 km čtverečními, je to druhý nejmenší národní park u nás. Nachází se u hranic v okrese Děčín a přímo sousedí s německým parkem Saské Švýcarsko. Lesy pokrývají 97%. Co se týče rostlinstva, majoritní flora jsou zde stromy (buk, smrk, borovice). Hnízdí zde desítky druhů ptáků, například sokol stěhovavý, jehož populace je zde největší ve střední Evropě a čápa černého.

3.      
Krkonošský národní park
Nejznámější národní park u nás. Rozloha je 385 km čtverečních. Je zde důležité zastoupení rostlinné říše. Ve vysokých polohách se nachází několik druhů rostlin, které jsou glaciálními relikty (tzn. rostliny, které tu přežily od posledního zalednění). Z živočichů zde nalezneme kosa horského, kulíka hnědého nebo jepici krkonošskou, která je zde endemickým druhem.

4.      
Národní park Šumava
Největší národní park. Zasahuje do Plzeňského a Jihočeského kraje. S rozlohou 680 km čtverečních jde o úctyhodný kus chráněného ráje. Hlavním předmětem ochrany jsou jedinečná nerušeně se vyvíjející biologická společenstva.Nestarší populace bříz, lísek, olší a borovic zde rostou nerušeně už 9000 let. Ze zvířat zde můžeme nalézt tetřívka, sýce rousného, kosa horského nebo, největší evropskou kočkovitou šelmu, rysa horského.

Všechny tyto lokality nabízí nezapomenutelné zážitky pro turisty. Návštěvy výše zmíněných přírodních krás určitě neprohloupíte.