Kdy povolat na výkopové práce profesionály

Vykopat jámu pro zasazení jabloně zvládnete sami, ale…

Výkopové práce bývají pro mnohé muže zajímavou výzvou. Jsou totiž jistou příležitostí k tomu, prokázat sám sobě schopnost zvládnout fyzicky namáhavější činnost, a navíc posílit svalstvo celého těla, což se pak hodí i v běžném partnerském životě. Je známo, že muži, kteří manuálně pracují anebo alespoň pravidelně sportují, cvičí a posilují, bývají aktivnější a spokojenější i v sexu.

výkopové práce

A právě i z tohoto důvodu můžeme těm z vás, co jste zdraví a nejste handicapovaní či oslabení nějakou nemocí, doporučit práce na zahradě podobného zaměření. Uchopit do rukou rýč, lopatu a krumpáč vám jistě přinese mnoho pozitiv, a tak se vyplatí tu a tam vykopat otvor pro zasazení jabloně anebo pro založení zahradního jezírka či dětského pískoviště.

nářadí kopáčů

Akce většího rozsahu ovšem nechte na profesionálech

U výkopových prací velmi záleží na jejich rozsahu. Jestliže se chystáme vykopat jámu pro sazenice okrasných keřů anebo pro zabetonování pěti ocelových trubek pro sloupky pletivového plotu, zvládneme to sami i bez pomocníků. Jenže co když je zapotřebí postavit na zahradě altán nebo pergolu a je nutné pro tyto stavby připravit podloží a zhotovit pevnou a stabilní základovou desku? Tehdy to nebude akce na pár hodin, ale nejspíše několika dnů v týdnu, která zaměstná partu silných chlapů.

Nepřeceňujte své síly a na takovéto práce si sjednejte raději profesionální firmu, protože kromě značného rozsahu a velké fyzické dřiny se tu můžete setkat s dalšími obtížemi, například s balvany ukrytými pod povrchem země, se zavezenými stavebními sutinami či železobetonovými překlady, se zasypaným pletivem, anebo s nestabilním terénem, který se v důsledku měkkého podloží sesouvá. Profesionální firma výkopových prací v Praze si dokáže se všemi těmito úskalími poradit naprosto bez problémů.