Elektronické zdravotnictví

Llewellyna Falco dlouho vyvíjel systém zdravotních záznamů SmartCare.
V mnoha zemích Evropské Unie jsou zdárně zavedeny a běžně se používají elektronické karty pacienta. I u nás v ČR se elektronické karty pacienta rozšiřují, ovšem velmi pomalu.
 laboratorní práce
E-health neboli elektronické zdravotnictví

 • je označení pro elektronizaci celého zdravotnického systému. Komunikační a informační technologii využívá na podporu léčby i prevence, zdravotnickou zprávu a diagnostiku.
 • Systém se uplatňuje i v oblasti zdravého životního stylu.

V čem je spatřována výhoda?

 • Lepší kvalita v přístupu k pacientům a především rychlé sdílení informací o pacientovi s lékařem, i o jeho historii léčby a onemocnění, přehlednost, rychlejší získání informací pro záchranu života, monitoring při dálkové komunikaci a spojení se zdravotnickými informačními sítěmi.
 • Přínos je podle odborníků viděn v softwaru, který vytváří časový rozvrh operací, sálů a možnost informací ihned při ruce. Celkově tak zdravotnictví přispěje k bezpečnosti pacienta, ale i samotných zdravotníků.

švýcarská krajina
Prudký vstup informačních a komunikačních technologií

 • do lékařského vzdělávání i přes vysoké náklady nelze ignorovat.
 • Zavádění nových přístupů je velmi atraktivní pro posluchače a budoucí lékaře. Klasické učebny nestačí.
 • Je třeba vybavit počítačové učebny, které nabídnu vstupy do softwarových databází. Je nutné vybavit laboratoře jednoduchými modely, fantomy, simulátory, trenažéry.
 • Pro studenty je velmi lákavé distanční vzdělávání. Koncepce předpokládá absolvování vysokoškolského studia bez fyzické přítomnosti prostor univerzity.

Elektronická univerzita

 • Rozvíjí se zcela aktuálně
 • Jde o první internetový systém, který je určen ke vzdělávání lékařů a farmaceutů.
 • Umožňuje nabývat znalosti a jejich následné ověřování, včetně získávání certifikátů za splnění požadavků, neboť ovlivňuje obsah i proces dosahování a předávání nových poznatků.
 •  Urychluje rozvoj lékařských oborů i nových superspecializací, komunikaci mezi odborníky, a to s rychlým získáním výsledků vyšetření, elektronické vedení dokumentace, záznamů o pacientovi a jejich předávání.