Má to smysl?

Výtvarná výchova, hudební výchova, tělocvik, dílny, pracovní činnosti a jim podobné předměty. Jako děti jsme je zbožňovali. Tedy, pokud nám šly. Jasně, bylo super si ve škole zakopat s balonem nebo nakreslit obrázek, ale jen tehdy, pokud jste se s mičudou kamarádili nebo když vaše obrázky vždy visely na stěně třídy. Pokud jste naopak byli oplácané, nešikovné dítě, které do týmu vždycky vybrali jako poslední, a vaše pokusy o krajinku připomínaly nejvíce apokalypsu, tak na tyto předměty asi tak dobré vzpomínky nemáte. A nabízí se otázka: má smysl už prvňáčky stresovat tím, že budu známkovat jejich talent? Mnoho učitelů se brání, že neznámkují ani tak talent, jako spíše snahu a píli. Tedy, že nedají vašemu potomkovi špatnou známku jen proto, že je nemotora, pokud uvidí, že se upřímně snaží. Stejně tak přivřou oči nad tím, že slon vypadá spíše jako … Continue reading » Continue reading »

Podyjí, Šumava, Krkonoše, České Švýcarsko…. Naše Top!

Národní parky jsou kousky nedotčeného území, kde ničivá síla lidské ruky byla nahrazena smyslem pro přirozený stav věcí. V České Republice máme celkem čtyři. Národní park Podyjí, Šumava, Krkonoše a České Švýcarsko. 1.       Národní park Podyjí Jediný moravský národní park.Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. Jeho rozloha činní pouze 63 km čtverečních. Díky svému umístění umožňuje růst jak rostlin chladno a stínomilných v hlubokých údolích, tak i teplomilných na výslunných stráních.  Vyskytuje se zde až 77 druhů chráněných rostlin. 2.       Národní park České Švýcarsko Se svými téměř 80 km čtverečními, je to druhý nejmenší národní park u nás. Nachází se u hranic v okrese Děčín a přímo sousedí s německým parkem Saské Švýcarsko. Lesy pokrývají 97%. Co se týče rostlinstva, majoritní flora jsou zde stromy (buk, smrk, borovice). Hnízdí zde desítky druhů ptáků, například sokol stěhovavý, jehož populace je … Continue reading »

Nevládní ekologické organizace v Čechách

Český svaz ochránců přírody ·         Založen před 35 lety. ·         Cílem je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova mládeže a podpora trvale udržitelného života. ·         Vlastní činnost se odehrává především v základních organizacích (má jich cca 350). ·         Je členem IUCN (Světový svaz ochrany přírody) ARNIKA ·         Tato organizace usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, které brání před znečišťováním. ·         Chrání a obnovuje přírodní hodnoty ČR na evropské úrovni. Děti Země ·         Posláním Dětí země je chránit přírodu a životní prostředí člověka ·         Snaží se posilovat pouto mezi lidmi a krajinou. ·         Soustřeďuje se na práci v regionech a poskytuje podporu těm, kteří chtějí chránit své životní prostředí. Hnutí Brontosaurus ·         Hnutí Brontosaurus se zabývá se výchovou dětí a mladých lidí k ekologickým způsobům chování a jednání, které bude nejšetrnější k životnímu prostředí. ·         Má u nás dlouhou tradici. Existuje … Continue reading »

Mihule potoční – vrah králů

Píše se rok 1135 a anglický král Jindřich I. usedá ke stolu. Stůl se prohýbá vybranými lahůdkami. Mezi nimi se skví i pokrm z rybovitých obratlovců – mihulí. Mocnář se chvíli vybranou pochoutkou cpe, po chvíli mu ale hadovitý tvor zaskočí v krku. Veškerá pomoc je marná. Král umírá udušen Mihulí. Mihule je neparazitický druh vodního živočicha, který si potrpí na čistotu vody. Vyžaduje jemné bahnité náplavy, ve kterých jsou ukryty samotné larvy. Mihule tráví celý život jako larva a dorůstá až 16 cm délky. Živí se rozkládající organickou hmotou, zbytky rostlin, řasami na kamenech a rozsivkami. V České Republice je mihule vzácný tvor. Její přirozené biotopy byly soustavně likvidovány, a proto v Českých vodách najdeme už jen malé populace těchto tvorů. Pokud budete mít dostatek štěstí, můžete mihuli zahlédnout v řece Dunaji, povodí Vltavy a Odry. Hlavní problém je nízká ochrana jejich přirozeného … Continue reading »

Pět novinek, které víme o Jupiteru

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, označována jako plynný obr. Před šesti lety byla institucí NASA zahájena mise Juno. Výzkumná sonda je na oběžné dráze Jupiteru od roku 2016 a nedávno konečně zaznamenala první výsledky. Uvádíme ty nejzajímavější z nich:  Magnetické pole se od našeho značně liší – Místo očekávaných 7,8 Gs se zjistilo, že je 10x silnější než jakékoliv magnetické pole na zemi. Je také značně nestabilní, což by mohlo pravděpodobně znamenat, že je vytvářeno blízko povrchu.Póly se od sebe dosti liší a většinou na nich zuří bouře – Vědci Juna objevili, že s blížící se vzdáleností k pólům se z plynových pásem tvoří anticyklonální chaotické bouřky. Co ale stále zůstává záhadou je, na jakém principu bouře vůbec fungují a proč je tato aktivita na jednotlivých pólech odlišná.Polární záře na Jupiteru znamená něco docela jiného – Stejně jako Země, … Continue reading »